Dlaczego działamy?

Polski wymiar sprawiedliwości cieszy się niskim zaufaniem społecznym. Ponadto, gdy np. w Czechach, Francji, Niemczech czy Szwecji zaufanie do wymiaru sprawiedliwości jest zawsze nieco wyższe niż do innych ludzi, to w Polsce zaufanie do sądów jest jeszcze niższe niż i tak alarmująco niski poziom zgeneralizowanego kapitału społecznego.

Deficyt zaufania do sądownictwa jest jedną z ważnych barier rozwojowych Polski

Deficyt zaufania do sądownictwa jest jedną z ważnych barier rozwojowych Polski. Sprawia, że wiele osób nie korzysta z wymiaru sprawiedliwości, kiedy jest on potrzebny, czuje się “bez szans” w razie sporu z państwem, a z drugiej strony ignoruje wezwania do sądu, nie szanuje i nie wykonuje wyroków. Dla gospodarki sądy, które nie budzą zaufania, oznaczają także wyższe koszty transakcyjne, brak poczucia pewności obrotu gospodarczego, mniejszy napływ inwestycji i generalnie niższą skłonność do działań przedsiębiorczych. Nie bez powodu ocena działania sądów jest jednym ze wskaźników w rankingu “Doing Business”. 

Obywatele potrzebują godnej zaufania trzeciej władzy

Wolontariusze biorący udział w programie Obywatelskiego Monitoringu Sądów mogą na własne oczy przekonać się, jaka jest naprawdę polska Temida, skonfrontować z rzeczywistością popularne stereotypy oraz wyidealizowane wyobrażenia. Napotykają na swojej drodze wielu sędziów otwartych i kompetentnych, zarówno w wymiarze merytorycznym, jak i przymiotów osobowości. Jako koordynatorzy programu widzimy, jak kontakt z nimi, obserwowanie, jak podejmują decyzje, buduje u naszych obserwatorów autorytet władzy sądowniczej.

Bywa też odwrotnie, gdy obserwator spotyka sędziego okazującego mu niechęć i podejrzliwość. Innym razem napotkany sędzia przeczy swoim traktowaniem uczestników postępowania misji swojego zawodu okazując lekceważenie lub brak obiektywizmu. Te doświadczenia także kształtują obraz trzeciej władzy w oczach naszych obserwatorów.

Wizerunek sądów w oczach większości Polaków nie jest jednak zbudowany na osobistym doświadczeniu. Kształtują go informacje zapośredniczone, których właściwością jest to, że docierają tym dalej, im bardziej budzą emocje. Nie trudno zgadnąć, o jakich emocjach tu mowa.

Uważamy, że wielką szansą dla polskiego sądownictwa na odbudowę autorytetu w społeczeństwie jest wyjście mu naprzeciw, otwarcie się na obecność, zainteresowanie i ciekawość Polaków, którzy potrzebują godnej zaufania, trzeciej władzy.

Comments are closed