Misja

Misją Fundacji Court Watch Polska jest zmienianie polskiego sądownictwa na lepsze.

Dążymy do tego, aby każdy człowiek, przekraczając próg sądu, był spokojny, że zostanie potraktowany sprawiedliwie. Rocznie nawet 10 tysięcy osób w Polsce czuje się bezpieczniej, bo przebieg ich procesu obserwują nasi wolontariusze. Udało nam się do tej pracy zaangażować już ponad 3 tysiące ochotników. Zgromadziliśmy największą bazę obserwacji rozpraw na świecie.

Dzięki uzyskanej wiedzy skutecznie przekonujemy sędziów do zmiany zachowań oraz uczymy, co robić, aby każdy – nawet przegrany w sprawie – mógł opuścić gmach sądu z przekonaniem, że miał sprawiedliwy proces.

Dlaczego działamy?

Strukturalnym problemem Polski jest niski poziom zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Ponadto, gdy np. w Czechach, Francji, Niemczech czy Szwecji zaufanie do wymiaru sprawiedliwości jest zawsze nieco wyższe niż do innych ludzi, to w Polsce zaufanie do sądów jest jeszcze niższe niż i tak alarmująco niski poziom kapitału społecznego.

Deficyt zaufania do sądów jest barierą rozwojową Polski

Brak zaufania sprawia, że wiele osób nie korzysta z wymiaru sprawiedliwości, kiedy jest on potrzebny. Zbyt wielu Polaków czuje się bez szans w razie sporu z państwem, a z drugiej strony ignoruje wezwania do sądu, nie szanuje i nie wykonuje wyroków. Z punktu widzenia gospodarki sądy, które nie budzą zaufania, oznaczają wyższe koszty transakcyjne, brak poczucia pewności obrotu i poszanowania praw własności. Przekłada się to na mniejszy napływ inwestycji i niższą skłonność do działań przedsiębiorczych. Nie bez powodu ocena działania sądów jest jednym ze wskaźników w rankingu “Doing Business”.

Obywatele potrzebują godnej zaufania trzeciej władzy

Osoby biorące udział w programie Obywatelskiego Monitoringu Sądów mogą na własne oczy przekonać się, jaka jest naprawdę polska Temida, skonfrontować z rzeczywistością popularne stereotypy oraz wyidealizowane wyobrażenia. Napotykają na swojej drodze wielu sędziów otwartych i kompetentnych, zarówno w wymiarze merytorycznym, jak i przymiotów osobowości. Jako Fundacja widzimy, jak kontakt z nimi, obserwowanie, jak podejmują decyzje, wzmacnia u naszych obserwatorów zaufanie do władzy sądowniczej.

Bywa też odwrotnie, gdy obserwator spotyka sędziego okazującego mu niechęć i podejrzliwość. Zdarza się, że napotkany sędzia przeczy swoim traktowaniem uczestników postępowania misji swojego zawodu okazując stronom lekceważenie lub brak obiektywizmu. Te doświadczenia także kształtują obraz trzeciej władzy w oczach naszych obserwatorów. Jednak tylko ujawnianie i piętnowanie takich przypadków może sprawić, że będzie ich w polskich sądach coraz mniej.

Osobiste doświadczenie antidotum na populizm

Wizerunek sądów w oczach większości Polaków nie jest zbudowany na osobistym doświadczeniu. Kształtują go wypowiedzi innych ludzi, których właściwością jest to, że docierają tym dalej, im większe budzą emocje. Nie trudno zgadnąć, jakie emocje w tym przypadku wzbudzić jest łatwiej.

Uważamy, że wielką szansą dla polskiego sądownictwa jest wyjście naprzeciw obawom i potrzebom społeczeństwa, otwarcie się na obecność, zainteresowanie i ciekawość Polaków, którzy zasługują na godną zaufania trzecią władzę.

Comments are closed