Współpraca międzynarodowa

Mapa prezentująca miejsca, w których przedstawiciele Fundacji mieli okazję prezentować jej działalność i/lub szkolić organizacje pozarządowe z innych krajów w zakresie Obywatelskiego Monitoringu Sądów.

Comments are closed