Fundacja Court Watch Polska 2.0

Projekt ma na celu szeroko pojęte upowszechnienie wśród Polaków prawa do jawnego procesu zapisanego w Konstytucji RP. W ramach działań zrealizowane zostanie:

  1. Kampania zwiększająca świadomość prawną i zaangażowanie społeczne w obywatelską kontrolę władzy sądowniczej. Jej przeprowadzenie wprost realizuje jeden z głównych celów statutowych FCWP: poprawę świadomości prawnej społeczeństwa. Celami szczegółowymi kampanii będą: uświadomienie jak największej liczbie osób prawa do udziału publiczności w rozprawach oraz zachęcenie do wolontariatu w FCWP w roli obserwatorów rozpraw. Niewiele osób wie, że w rozprawach może uczestniczyć publiczność bez konieczności uzyskiwania zgody sądu. Zdarzają się przypadki, że nawet rodzina, która przyszła do sądu z podsądnym, nie wchodzi na salę razem z nim, bo nie wie, że ma takie prawo i czeka przed drzwiami na zakończenie posiedzenia. Zdarzało się w toku Obywatelskiego Monitoringu Sądów, że prawo do udziału osób postronnych kwestionowali nawet pracownicy sądu: ochroniarze czy pracownicy biurowi. Obecność publiczności na rozprawach nadal należy do rzadkości, chcemy to zmienić.

W ramach rozwoju instytucjonalnego organizacji przeprowadzone zostaną następujące działania:

  1. Pogłębiona analiza organizacji i wyzwań w strukturze organizacyjnej.
  2. Szkolenia z umiejętności miękkich i zarządczych dla personelu.
  3. Opracowanie założeń systemu motywacyjnego dla wolontariuszy.
  4. Rozwój narzędzi informatycznych.
  5. Kampania 1%.

Działanie sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Comments are closed