Otwartepaństwo.pl

Fundacja Media 3.0 i Fundacja Court Watch Polska realizują projekt pn. „Otwartepaństwo.pl”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Jest to synergiczny projekt dwóch organizacji strażniczych w Polsce polegający na stworzeniu nowoczesnego narzędzia przetwarzającego dane publiczne udostępniane przez Dzienniki Urzędowe oraz dane sądów i prowadzenie monitoringu przez okres jednego roku. Serwis otwartepanstwo.pl będzie agregował trudno dostępne dane udostępniane przez poszczególne instytucje administracji publicznej w Dziennikach Urzędowych online. W ramach projektu zostanie także przeprowadzonych 20 seminariów oraz opracowany i wydany zostanie raport podsumowujący stworzony przez partnerów model monitorowania prawa krajowego poprzez narzędzia ICT.

Celem projektu „Otwartepaństwo.pl” jest zwiększenie efektywności monitorowania prawa na szczeblu krajowym poprzez stworzenie narzędzia online agregującego dane publiczne udostępnianie online przez instytucje publiczne, prowadzenie monitoringu oraz przeszkolenie kadry beneficjentów.

Dofinansowanie projektu z UE: 659 750,00 zł


Comments are closed