Plebiscyt „Obywatelski Sędzia Roku”

Pomysł na plebiscyt wziął się z potrzeby nagradzania sędziów, którzy w minionym roku wyróżnili się w sposób szczególny działaniami na rzecz obywateli. Sprawiedliwość, sprawność i szacunek dla uczestników rozpraw powinna cechować każdego sędziego. Dlatego przyznajemy nagrodę tym, których działalność wykracza poza działalność orzeczniczą, za działania zmniejszające dystans między sądami a społeczeństwem podejmowane poza salą rozpraw.

W mediach słyszymy doniesienia o sędziach, którzy dopuścili się różnego rodzaju występków. Rzadko jednak pokazuje się sędziów, którzy świecą przykładem. Chcemy, aby dzięki nagłośnieniu także pozytywnych przypadków, zaufanie społeczne do sądownictwa w Polsce rosło. Wierzymy również, że docenianie pracy tych sędziów, zwiększy wrażliwość i otwartość na potrzeby obywateli w całym środowisku sędziowskim.

Laureata plebiscytu ogłaszamy podczas naszej corocznej konferencji podsumowującej cykl Obywatelskiego Monitoringu Sądów. Odbywa się ona tradycyjnie w ostatni wtorek września. Wyboru zwycięzcy dokonuje kapituła złożona z przedstawicieli Fundacji Court Watch Polska, innych organizacji społecznych, organizacji reprezentujących sędziów oraz publicystów i dziennikarzy zajmujących się tematyką sądowniczą.

Rok 2015

Podczas jubileuszowej konferencji podsumowującej pięciolecie Obywatelskiego Monitoringu Sądów po raz pierwszy przyznaliśmy tytuł Obywatelskiego Sędziego Roku. Kapituła konkursu postanowiła uhonorować prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Zachód Jarosława Gwizdaka.

Sędzia Sądu Rejonowego Katowice – Zachód Jarosław Gwizdak został nagrodzony za gotowość do spojrzenia na pracę sądu z perspektywy obywatela, której przejawem był m.in. osobisty audyt dostępności budynku sądu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Podczas gali przyznano także dwa wyróżnienia: dla sędziów Krystiana Markiewicza i Marty Szczocarz-Krysiak za wydanie apteczki prawnej „Lex bez łez!” – nowoczesnego podręcznika do edukacji prawnej dla młodzieży oraz dla sędziego Artura Ozimka – współautora dobrych praktyk współpracy z mediami dla sądów i wyróżniającego się proaktywną postawą rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Lublinie.

Rok 2016

W 2016 roku tytuł Obywatelskiego Sędziego Roku otrzymała w pani sędzia Katarzyna Kościów-Kowalczyk z Sądu Rejonowego w Jaworze. Jest sędzią rodzinnym i ma świetne relacje z mieszkańcami. Zaowocowały one zorganizowaniem w niewielkim Jaworze spektakularnych obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości, w których wzięły udział setki osób i zaangażowały się w ich organizację nawet władze miasta. Pani sędzia zaimponowała kapitule także zaangażowaniem w stałe podnoszenie kwalifikacji zarówno swoich, jak i całego sądownictwa rodzinnego, działając w Stowarzyszeniu Sędziów Rodzinnych.

Sędzia Roku Pani Katarzyna Kościów-Kowalczyk z Sądu Rejonowego w Jaworze.

Kapituła zdecydowała się na przyznanie jednego wyróżnienia. Otrzymał je sędzia Arkadiusz Krupa z Sądu Rejonowego w Łobzie za swoje rysunki, które przedstawiają pracę sądu z przymrużeniem oka. Można je oglądać m.in. w Rzeczpospolitej oraz na blogu i profilu facebookowym sędziego “Ślepym Okiem Temidy”.

Rok 2017

Podczas konferencji “Zaufanie budowane przez komunikację. Trzy kroki do bycia zrozumiałym sędzią” został ogłoszony zwycięzca trzeciej edycji plebiscytu na “Obywatelskiego Sędziego Roku”. Tytuł ten przypadł sędziemu Bartoszowi Łopalewskiemu z Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Sędziemu przyznano nagrodę między innymi za organizację lokalnego Dnia Wymiaru Sprawiedliwości i Dnia Edukacji Prawnej. Sędzia prowadził również spotkania z młodzieżą i przedsiębiorcami (jako sędzia gospodarczy), oraz jest autorem wielu artykułów w prasie profesjonalnej.

Obywatelski Sędzia Roku 2017 Pan Bartosz Łopalewski z Sądu Rejonowego w Nowy Sączu oraz zwyciężczyni poprzedniej edycji plebiscytu – Katarzyna Kościów-Kowalczyk z Sądu Rejonowego w Jaworze.

Rok 2018

Podczas konferencji „Społeczeństwo i sądy – jak w dzisiejszych czasach budować zaufanie i wzajemny szacunek?” został ogłoszony zwycięzca czwartej edycji plebiscytu na “Obywatelskiego Sędziego Roku”. Laureatem czwartego plebiscytu została sędzia Dorota Hildebrand-Mrowiec z Sądu Rejonowego w Zamościu, prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.

Sędzia Dorota Hildebrand-Mrowiec z Sądu Rejonowego w Zamościu.

Czekamy na zgłoszenia od Was!

Przypominamy, iż to od Państwa zależy, komu tytuł zostanie przyznany. Zależy nam na tym, aby każdy obywatel, który miał do czynienia z polskim wymiarem sprawiedliwości mógł wytypować swojego kandydata. Nominacje wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać mailowo: plebiscyt@courtwatch.pl

Comments are closed