Turniej Debat Oksfordzkich o Tematyce Społeczno-Prawnej 2020

W 2018 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy Turniej Debat Oksfordzkich o Tematyce Społeczno-Prawnej. Z każdym rokiem debaty cieszą się coraz większą popularnością wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Ta subtelna sztuka prowadzenia dyskusji pozwala na rywalizację z oponentem prezentującym przeciwne stanowisko za pomocą wagi argumentów. Prowadzenie debaty metodą oksfordzką rozwija w uczestnikach kulturę rozmowy oraz aktywnego słuchania. Wymaga od nich także posiadania rozległej wiedzy na dany temat.

Udział w debacie oksfordzkiej to doskonały sposób na rozwinięcie tak pożądanych obecnie na rynku pracy kompetencji miękkich – umiejętności wystąpień publicznych, argumentacji i współpracy z innymi.

Główne cele Turnieju to: edukacja prawna młodzieży, promowanie postaw obywatelskich, stworzenie integrującego i pobudzającego intelektualnie środowiska oraz zachęcanie młodych ludzi do poznawania trudnej sztuki oratorskiej i erystyki.

W 2020 roku chcemy kontynuować projekt. Organizujemy kolejną edycję Turnieju.

Podobnie jak w ubiegłym roku, będzie to wydarzenie dwuetapowe. Na przełomie marca i kwietnia w 4 miastach (Kraków, Poznań, Toruń, Warszawa) w budynkach sądów odbędą się eliminacje.

W Turnieju weźmie w udział 29 szkół z całej Polski (rejestracja kto pierwszy ten lepszy).

Do eliminacji w Krakowie, Poznaniu i Warszawie zakwalifikujemy 8 Drużyn, a w Toruniu 4 Drużyny. Jest to następstwo odbycia się w Toruniu w grudniu 2019 r. dodatkowych pre-eliminacji w postaci Miniturnieju Debat Oksfordzkich o Wolontariacie, w których główną nagrodą był awans do dnia
finałowego Turnieju Debat Oksfordzkich o Tematyce Społeczno-Prawnej.

Do finału w Naczelnym Sądzie Administracyjnym awansuje 1 Drużyna biorąca udział w eliminacjach w Toruniu oraz po 2 Drużyny z Krakowa, Poznania i Warszawy.

Zarówno pierwszy i drugi etap oparte będą na debatach w grupach rywalizujących ze sobą zgodnie z wynikami losowania przeprowadzonego na początku Turnieju.

Harmonogram:

  • 11 lutego 2020 godz. 17.00 – otwarcie formularza zgłoszeniowego
  • 29 lutego 2020 godz. 23.59 – zamknięcie formularza zgłoszeniowego
  • 6 marca 2020 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych drużyn
    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rejestracji.
  • 21 marca 2020 – eliminacje w Poznaniu
  • 28 marca 2020 – eliminacje w Warszawie
  • 3 kwietnia 2020 – eliminacje w Krakowie
  • 25 kwietnia 2020 – eliminacje w Toruniu
  • 6 czerwca 2020 – finał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca lub daty odbywania się eliminacji lub finału i zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania Opiekunów w razie podjęcia takiej decyzji.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku.

Regulamin Turnieju dostępny jest tutaj.

Zasady debat dostępne są tutaj.

Formularz zgłoszeniowy

[debaty] Turniej debat oksfordzkich – zapisy

Dane do faktury


Dane opiekuna zespołu

Drużyna

Prosimy o wpisanie danych czterech uczniów drużyny podstawowej. Kolejni dodani uczniowie będą traktowani jako osoby rezerwowe.

Zgody i oświadczenia

Sending

Patronat honorowy:

Turniej objął honorowym patronatem Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski

Partner merytoryczny:

Comments are closed