Turniej Debat Oksfordzkich o Tematyce Społeczno-Prawnej 2020

W 2018 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy Turniej Debat Oksfordzkich o Tematyce Społeczno-Prawnej. Z każdym rokiem debaty cieszą się coraz większą popularnością wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Ta subtelna sztuka prowadzenia dyskusji pozwala na rywalizację z oponentem prezentującym przeciwne stanowisko za pomocą wagi argumentów. Prowadzenie debaty metodą oksfordzką rozwija w uczestnikach kulturę rozmowy oraz aktywnego słuchania. Wymaga od nich także posiadania rozległej wiedzy na dany temat.

Udział w debacie oksfordzkiej to doskonały sposób na rozwinięcie tak pożądanych obecnie na rynku pracy kompetencji miękkich – umiejętności wystąpień publicznych, argumentacji i współpracy z innymi.

Główne cele Turnieju to: edukacja prawna młodzieży, promowanie postaw obywatelskich, stworzenie integrującego i pobudzającego intelektualnie środowiska oraz zachęcanie młodych ludzi do poznawania trudnej sztuki oratorskiej i erystyki.

W 2020 roku chcemy kontynuować projekt. Organizujemy kolejną edycję Turnieju.

Podobnie jak w ubiegłym roku, będzie to wydarzenie dwuetapowe. Na przełomie marca i kwietnia w 4 miastach (Kraków, Poznań, Toruń, Warszawa) w budynkach sądów odbędą się eliminacje.

W Turnieju weźmie w udział 29 szkół z całej Polski (rejestracja kto pierwszy ten lepszy).

Do eliminacji w Krakowie, Poznaniu i Warszawie zakwalifikujemy 8 Drużyn, a w Toruniu 4 Drużyny. Jest to następstwo odbycia się w Toruniu w grudniu 2019 r. dodatkowych pre-eliminacji w postaci Miniturnieju Debat Oksfordzkich o Wolontariacie, w których główną nagrodą był awans do dnia
finałowego Turnieju Debat Oksfordzkich o Tematyce Społeczno-Prawnej.

Do finału w Naczelnym Sądzie Administracyjnym awansuje 1 Drużyna biorąca udział w eliminacjach w Toruniu oraz po 2 Drużyny z Krakowa, Poznania i Warszawy.

Zarówno pierwszy i drugi etap oparte będą na debatach w grupach rywalizujących ze sobą zgodnie z wynikami losowania przeprowadzonego na początku Turnieju.

Harmonogram:

 • 11 lutego 2020 godz. 17.00 – otwarcie formularza zgłoszeniowego
 • 29 lutego 2020 godz. 23.59 – zamknięcie formularza zgłoszeniowego
 • 6 marca 2020 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych drużyn
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rejestracji.
 • 21 marca 2020 – eliminacje w Poznaniu
 • 28 marca 2020 – eliminacje w Warszawie
 • 3 kwietnia 2020 – eliminacje w Krakowie
 • 25 kwietnia 2020 – eliminacje w Toruniu
 • 6 czerwca 2020 – finał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca lub daty odbywania się eliminacji lub finału i zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania Opiekunów w razie podjęcia takiej decyzji.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku.

Regulamin Turnieju dostępny jest tutaj.

Zasady debat dostępne są tutaj.

Lista uczestników III Turnieju Debat o Tematyce Społeczno-Prawnej

Drużyny, które zakwalifikowały się do eliminacji w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu (21 marca 2020):

 1. II Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Wałbrzychu
 2. II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Koninie
 3. V Liceum Ogólnokształcące im. K. Potockiej w Poznaniu
 4. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Ostrzeszowie
 5. III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Koninie
 6. Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej
 7. Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu
 8. VI Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego w Szczecinie

Drużyny, które zakwalifikowały się do eliminacji w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (28 marca 2020):

 1. VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Warszawie
 2. I SLO „Bednarska” w Warszawie
 3. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej w Płocku
 4. XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M.  Kopernika w Warszawie
 5. II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
 6. Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym*
 7. Zespół Szkól Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie*
 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej*

* Do udziału w warszawskich eliminacjach zgłosiło się 5 drużyn z regionu. Natomiast w Poznaniu i Krakowie otrzymaliśmy ponad 8 zgłoszeń. Zgodnie z regulaminem w przypadku dysproporcji liczby zgłoszeń pomiędzy poszczególnymi regionami Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału i zakwalifikowania drużyny do udziału w eliminacjach w innym mieście i terminie niż wynika z § 3 Regulaminu. Do eliminacji w Warszawie zostały zakwalifikowane drużyny, które na ogólnej liście rezerwowej zajmowałyby 3 pierwsze pozycje.

Drużyny, które zakwalifikowały się do eliminacji w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie (3 kwietnia 2020):

 1. IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu
 2. III Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Krakowie
 3. V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie
 4. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Katowicach
 5. Zespół Szkół nr 1 im. G. Morcinka w Tychach
 6. II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
 7. VI Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Krakowie
 8. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie

Drużyny, które zakwalifikowały się do eliminacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu (25 kwietnia 2020):

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu
 2. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Gdańsku
 3. Gdańskie Liceum Autonomiczne
 4. Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu

Lista rezerwowa:

 1. VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu
 2. VII Liceum Ogólnokształcące im. Z. Nałkowskiej w Krakowie
 3. I Liceum Ogólnokształcące im. O. Kolberga w Kościanie
 4. IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Krakowie
 5. V Liceum Ogólnokształcące im. K. Potockiej w Poznaniu (2. drużyna)
 6. II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Koninie (2. drużyna)
 7. III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Koninie (2. drużyna)
 8. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Gdańsku (2. drużyna)
 9. II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (2. drużyna)

Patronat honorowy:

Turniej objął honorowym patronatem Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski

Patronat honorowy eliminacji w Poznaniu:

Partner merytoryczny:

Partnerzy regionalni:

Główni mecenasi:

Allen & Overy to międzynarodowa kancelaria prawnicza działająca w 44 biurach zlokalizowanych w 31 krajach na całym świecie, w tym w Polsce.

Warszawskie biuro Allen & Overy zostało założone w 1991 r,. jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce.

OKNOPLAST IP MANAGEMENT SP. Z O.O. to wyspecjalizowany podmiot, który świadczy kompleksowe usługi strategicznego zarządzania i ochrony własności intelektualnej oraz budowania wizerunku i wiarygodności marek, m.in. dla Grupy OKNOPLAST; skupia grono specjalistów i wieloletnich praktyków w tym zakresie, współpracuje także z najlepszymi zewnętrznymi ekspertami.

Mecenasi:

Kancelaria Radcy Prawnego A. Sobczyk i Współpracownicy prowadzi wszechstronną obsługę prawną podmiotów gospodarczych, specjalizując się w prawie pracy. Sytuuje się wśród zdecydowanych liderów w skali całej Polski, zarówno pod względem zakresu i jakości oferowanych usług, jak też ich uznanej pozycji zawodowej sukcesywnie budowanej na rynku od 2000 roku.

Comments are closed