Ambasadorzy sprawiedliwości

Działalność w ramach projektu miała na celu aktywizację lokalnych społeczności do podjęcia działalności strażniczej w obrębie wymiaru sprawiedliwości (sądownictwa), która zmierza do wypracowania właściwych form dialogu między sądami a obywatelami. W ramach projektu powołaliśmy sieć Ambasadorów Fundacji Court Watch Polska. Ich aktualną listę można zobaczyć tutaj: Ambasadorzy Ruchu Court Watch w Polsce.

Projekt „Ambasadorzy sprawiedliwości”, był realizowany od maja 2015 do końca listopada 2016.


Projekt był dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Comments are closed