Monitoring Sądów 2010/2011

Program „Obywatelski monitoring sądów rejonowych” 2010/2011

Od września 2010 do listopada 2011 Fundacja Court Watch Polska realizowała projekt „Obywatelski monitoring sądów rejonowych”. Celem projektu było uruchomienie obywatelskiego monitoringu w wybranych 30 sądach rejonowych w Polsce (obserwatorom udało się dotrzeć aż do 44 sądów) . W ramach projektu przeszkolonych zostało ponad tysiąc osób (zakładaliśmy pół tysiąca). Zostały one zapoznane z informacjami o systemie sądownictwa w Polsce, o przysługujących przed sądem prawach oraz o możliwości zaangażowania się w społeczną kontrolę wymiaru sprawiedliwości poprzez udział w rozprawach w charakterze publiczności. Projekt został zakończony opublikowaniem raportu i prezentacją wyników na konferencji. Cały czas przekazujemy wnioski z obserwacji sądom i innym instytucjom związanym z wymiarem sprawiedliwości oraz staramy się, aby jak najwięcej osób zaangażowało się w obywatelski monitoring sądów.


Pobierz raport
z Obywatelskiego Monitoringu Sądów 2010/2011


Projekt został sfinansowany z grantu  przyznanego w ramach programu „Demokracja w działaniu” przez Fundację im. Stefana Batorego.

Comments are closed