Monitoring Sądów 2011/2012

Program „Obywatelski monitoring sądów rejonowych i okręgowych”

Od listopada 2011 Fundacja Court Watch Polska kontynuuje rozpoczęty rok wcześniej projekt obywatelskiego monitoringu sądów starając się rozszerzyć zasięg monitoringu o sądy okręgowe, a także sądy w częściach kraju, do których wcześniej nie dotarli obserwatorzy Fundacji. W ramach projektu Fundacja planuje przeprowadzić do lipca 2012 szkolenia dla osób zainteresowanych obywatelskim monitoringiem sądów we wszystkich województwach, uruchomić nowe usługi na stronie internetowej (m.in. szkolenia e-learningowe) oraz zorganizować warsztaty dla najaktywniejszych obserwatorów.

Pobierz raport
z Obywatelskiego Monitoringu Sądów 2011/2012


Projekt jest finansowany z grantu przyznanego w ramach programu
„Demokracja w działaniu” przez Fundację im. Stefana Batorego.

Comments are closed