Obywatelski Monitoring Sądów 2014/2015

W latach 2014-2015 realizowany był projekt Obywatelski Monitoring Sądów, współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Projekt polegał na zaangażowaniu zwykłych obywateli w pełnienie roli obserwatorów pracy sądów i wykorzystanie zebranych przez nich danych do przygotowania raportów i rekomendacji dla sądów. W ramach projektu zostało przeprowadzonych 50 szkoleń podczas których 1098 (tyle mamy w systemie jako osoby, które wyraziły zgodę na współpracę; w raporcie jest, że obserwacji dokonało 571 obserwatorów) osób zostało przeszkolonych do pełnienia funkcji obserwatorów rozpraw. 571 wolontariuszy dokonało 5256 obserwacji w 175 sądach. Była to rekordowa liczba zaangażowanych osób, jak i liczba sądów, do których dotarli, spośród wszystkich przeprowadzonych dotąd cykli obywatelskiego monitoringu sądów.
Na podstawie tych danych oraz we współpracy z najaktywniejszymi wolontariuszami, Fundacja przygotowała raporty lokalne oraz raport ogólnopolski. Raporty stanowiły podstawę działań rzeczniczych tj. upowszechniania wyników i rekomendacji wśród sędziów i innych interesariuszy. W ramach projektu Fundacja także stale prowadziła działania na rzecz wdrażania przez sądy rekomendacji wypływających z poprzednich cykli monitoringu.Pobierz raport z Obywatelskiego Monitoring Sądów 2014/2015


Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Comments are closed