Obywatelski Monitoring Sądów 2016/2017

Jak co roku Fundacja kontynuuje prowadzenie monitoringu funkcjonowania sądów pod kątem zapewnienia obywatelom prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy. Dodatkowo opiniujemy projekty aktów prawnych mogących mieć wpływ na funkcjonowanie sądownictwa, a także prowadzimy działania upowszechniające stosowanie sprawiedliwości naprawczej oraz kar nieizolacyjnych.

W ramach rozwoju instytucjonalnego planujemy skupić się na umiejętności pozyskiwaniu środków na działania statutowe od darczyńców indywidualnych i biznesowych oraz komunikację i promocję naszej działalności w mediach.

Tegoroczne działania w ramach programu Obywatelskiego Monitoringu Sądów są finansowane w połowie z grantu otrzymanego od Fundacji im. S. Batorego, a w połowie zależą od wsparcia innych darczyńców. Jeśli chcesz pomóc nam zmieniać polski wymiar sprawiedliwości kliknij tutaj: https://courtwatch.pl/wesprzyj/ lub skontaktuj się z prezesem zarządu Fundacji – Bartoszem Pilitowskim – tel. 608-084-086 – email: b.pilitowski@courtwatch.pl

Dziękujemy Fundacji im. S. Batorego za udzielenie wsparcia realizacji Misji naszej Fundacji w ramach programu „Demokracja w działaniu”.

Comments are closed