Obywatelski Monitoring Sądów 2012/2013

Dzięki środkom pozyskanym od Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu” Fundacja Court Watch Polska uzyskała możliwość kontynuacji w Obywatelskiego Monitoringu Sądów w cyklu 2012-2013. W ramach projektu „Obywatelski monitoring funkcjonowania sądów rejonowych i okręgowych, udoskonalanie narzędzi wspomagających funkcjonowanie ruchu court watch w Polsce i działania na rzecz jawności rozpraw” Fundacja zwiększy terytorialny zasięg działań, aby objąć nimi jak największą liczbę sądów rejonowych i okręgowych we wszystkich regionach kraju. W ramach działań projektowych zachęcamy i pozyskujemy nowych obserwatorów, którzy w ramach wolontariatu zarówno dokonują kolejnych obserwacji rozpraw i infrastruktury sądów jak i włączani są stopniowo w działania analityczne i rzecznicze Fundacji. Przygotowywany jest również kurs e-learningowy dla potencjalnych nowych obserwatorów, którzy nie mają możliwości dotarcia na szkolenie stacjonarne. Dzięki temu zniesione zostaną ewentualne bariery dla zaangażowania się obywateli w troskę o życie publiczne w naszym kraju. Przeprowadzona zostanie również kampania rzecznicza dotycząca przestrzegania zasady jawności w sądach, dzięki czemu zwiększy się transparentność tej instytucji, co powinno zaowocować zwiększeniem zaufania obywateli do sądów.

Środki pozyskane w ramach tego programu umożliwiają również dalszy rozwój naszego, niezwykle ważnego w skali kraju projektu, jakim jest serwis WokandaObywatelska.pl. Umożliwia on łatwe i zautomatyzowane zgłaszanie wszystkich rozpraw sądowych, które następnie są zamieszczane w serwisie. Wszyscy obserwatorzy z miejscowości, w której ma się odbyć dana rozprawa są dzięki temu na bieżąco zapraszani do ich obserwowania. W ten sposób każdy obywatel, który z jakichkolwiek powodów obawia się stronniczości sądu bądź innych negatywnych konsekwencji pojawienia się tam, może te obawy zminimalizować dzięki naszym obserwatorom.

Projekt przewidziany jest do realizacji do końca grudnia 2014.

Pobierz raport z Obywatelskiego Monitoringu Sądów
w latach 2012/2013


Projekt jest finansowany z grantu przyznanego w ramach programu „Demokracja w działaniu” przez Fundację im. Stefana Batorego.

Comments are closed