Monitoring przestrzegania praw osób niepełnosprawnych

Fundacja Stabilo, Fundacja Arkadia i Fundacja Court Watch Polska realizują projekt pn. „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

W ramach projektu 50 instytucji zostanie poddanych szczegółowemu audytowi połączonemu z monitoringiem, który dotyczyć będzie praktycznej realizacji przez te instytucje zapisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności łącznie 50 jednostek administracji rządowej i samorządowej działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych dzięki dokonaniu analizy zadań tych instytucji, opracowaniu rekomendacji dla ww. 50 instytucji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji oraz wykorzystanie ich. Chodzi zatem o sprawienie, aby osobom z niepełnosprawnościami łatwiej było korzystać z usług placówek publicznych, tak ważnych z punktu widzenia codziennego funkcjonowania.

Dofinansowanie projektu z UE: 1423784,51 zł

Rolą Fundacji Court Watch Polska w projekcie jest zapewnienie wsparcia merytorycznego ze strony organizacji mającej doświadczenie w monitoringu oraz zbadanie i przedstawienie rekomendacji 16 instytucjom.

Patronaty nad projektem objęli:

 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki – pobierz
 • Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar – pobierz

List polecający Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – pobierz

Porozumienia zawarły poniższe instytucje z województwa kujawsko-pomorskiego:

 1. Starostwo Powiatowe w Świeciu
 2. Starostwo Powiatowe w Żninie
 3. Starostwo Powiatowe w Toruniu
 4. Urząd Miasta Włocławek
 5. Urząd Miejski w Grudziądzu
 6. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Bydgoszczy
 7. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
 8. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
 9. Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
 10. Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim
 11. Urząd Miasta Ciechocinek
 12. Urząd Miejski w Chełmży
 13. Urząd Gminy Jabłonowo Pomorskie
 14. Urząd Gminy Górzno
 15. Urząd Gminy Izbica Kujawska
 16. Urząd Miejski w Koronowie
 17. Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
 18. Urząd Gminy Skępe
 19. Urząd Gminy Osiek
 20. Urząd Gminy Wąpielsk
 21. Urząd Gminy Pruszcz
 22. Urząd Gminy Lubicz
 23. Urząd Gminy Zławieś Wielka
 24. Urząd Gminy Rojewo
 25. Urząd Gminy Lubanie
 26. Urząd Gminy Tłuchowo
 27. Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
 28. Urząd Gminy Boniewo
 29. Urząd Miasta Lipno
 30. Urząd Gminy Ryńsk
 31. Urząd Miasta i Gminy Mrocza
 32. Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
 33. Urząd Gminy Książki
 34. Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
 35. Urząd Gminy Wielgie
 36. Urząd Miasta Bydgoszcz
 37. Starostwo Powiatowe w Chełmnie
 38. Urząd Gminy Radziejów
 39. Urząd Miasta i Gminy Chodecz
 40. Urząd Gminy Dragacz
 41. Urząd Miasta i Gminy Chrostkowo
 42. Starostwo Powiatowe w Radziejowie
 43. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 44. Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
 45. Urząd Miasta Radziejów
 46. Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
 47. Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia
 48. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Bydgoszczy
 49. Urząd Miejski w Janikowie
 50. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Comments are closed