Smacznego, Wysoki Sądzie!

“Smacznego, Wysoki Sądzie!” to tytuł projektu badawczego prowadzonego przez Fundację Court Watch Polska w kooperacji z Zakładem Badań Ludnościowych na Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ma on na celu zwrócenie uwagi publicznej, a szczególnie środowiska sędziowskiego oraz administracji sądów, na wpływ pozaprawnych czynników – w tym warunków pracy sędziów – na proces podejmowania decyzji, a co za tym idzie na orzecznictwo. W swoich badaniach nawiązujemy do teorii realizmu prawnego, która zakłada, że sędzia nie jest wyłącznie “ustami ustawy” – nie orzeka mechanicznie na podstawie przepisów prawa – ale pozostaje również pod wpływem uwarunkowań zewnętrznych.

Inspiracją do rozpoczęcia pracy nad projektem stały się izraelskie badania z 2010 roku przeprowadzone przez Shaia Danzigera, Jonathana Levava i Liora Avnaima-Pessa, w świetle których ustalono, iż poziom glukozy we krwi ma wpływ na proces podejmowania decyzji przez sędziów. Udowodniono, iż w sytuacji gdy sędzia miał możliwość przerwy oraz spożycia posiłku przed wydaniem wyroku, to aż w 65% przypadków orzekał on korzystniej dla skazanych, następnie wraz z upływem czasu procent ten sukcesywnie malał, aż osiągał poziom 0%.

W ramach projektu „Smacznego, Wysoki Sądzie!” dokonamy wnikliwej analizy publikacji naukowych poruszających tematykę wpływu warunków zewnętrznych na proces podejmowania decyzji. Na tej podstawie wyznaczymy najważniejsze czynnik zewnętrzne w pracy sędziego, które mogą mieć wpływ na proces podejmowania decyzji i skonfrontujemy je z opiniami oraz sugestiami sędziów, zebranymi w badaniach kwestionariuszowych.

Comments are closed