Stań przed sądem – przekonaj się sam

W ramach funduszy Szwajcarskich Fundacja Court Watch Polska realizowała w okresie od 1 czerwca 2013 do 30 września 2014 projekt „Stań przed sądem przekonaj się sam”. Jego celem było skuteczne i trwałe uruchomienie mechanizmów kontroli społecznej w sądach poprzez zwiększenie udziału obywateli w rozprawach sądowych w charakterze publiczności. Jest to działanie niezwykle potrzebne i unikalne, ponieważ dotyczy władzy sądowniczej, która wymyka się jak dotąd z pola zainteresowań zarówno kontroli jak i edukacji obywatelskiej. Podejmowane były działania mające na celu upowszechnienie obserwacji rozpraw i posiedzeń sądowych w całym kraju. Przekazane kwestionariusze obserwacji służą do wzbogacenia bazy danych na temat sądownictwa i opracowania raportów podsumowujących kolejne cykle monitoringu. Ponadto, w ramach projektu i prowadzonych szkoleń staraliśmy się zaznajomić ich uczestników z podstawową wiedzą nt. sądowego wymiaru sprawiedliwości oraz potrzebą obserwowania rozpraw, tym samym zwiększając ich świadomość prawną. Poprzez wspólne działania z naszym partnerem – Stowarzyszeniem Lokalnych Ośrodków Twórczych – kilkanaście tysięcy miało również okazję zetknąć się z tą wiedzą podczas festiwali kulturalnych dla młodzieży. Głównym z nich był Slot Art Festival organizowany corocznie w Lubiążu koło Wrocławia.

Cele realizacji działań było zwiększenie postaw obywatelskich wobec instytucji wymiaru sprawiedliwości i sprawowania obywatelskiej kontroli nad nim, zwiększenie świadomości prawnej uczestników projektu i większej integracji instytucji wymiaru sprawiedliwości ze społeczeństwem.

Projekt kierowany był do pełnoletniej młodzieży. Jest to grupa z jednej strony najbardziej gotowa do zaangażowania się w obywatelskie działania kontrolne, a z drugiej najbardziej zagrożona wykluczeniem prawnym z powodu braku doświadczenia i zasobów finansowych. Mimo tego, na szkoleniach równie mile widziane były także inne pełnoletnie osoby, włączając w to seniorów. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia aktywności społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju.

Pobierz raport z Obywatelskiego Monitoringu Sądów
w latach 2013/2014

Partnerem projektu Stań przed sądem – przekonaj się sam jest Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych.

Projekt Stań przed sądem – przekonaj się sam jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Comments are closed