Turniej debat oksfordzkich o tematyce społeczno-prawnej 2019

Debaty oksfordzkie cieszą się w naszym kraju coraz większą popularnością. Ta subtelna sztuka prowadzenia dyskusji pozwala na rywalizację z oponentem prezentującym przeciwne stanowisko jedynie za pomocą wagi argumentów. Debata oksfordzka ma na celu zaprezentowanie umiejętności retorycznych uczestników. Dodatkowym celem wydarzenia jest pogłębienie wiedzy uczestników o społeczeństwie i prawie.

Debata ma charakter sformalizowany. Wydarzeniu przewodzi Marszałek, mający do pomocy Sekretarza. Dyskutują dwie strony – propozycji (za) i opozycji (przeciw), które naprzemiennie zabierają głos, przedstawiając swoje argumenty, ale też odpowiadając na te przedstawione przez przeciwnika. Po debacie jury podejmuje decyzję, która ze stron lepiej zaprezentowała swoje argumenty.

Udział w debacie oksfordzkiej to doskonały sposób na rozwinięcie tak pożądanych obecnie na rynku pracy kompetencji miękkich – umiejętności wystąpień publicznych, argumentacji i współpracy z innymi. Prowadzenie debaty metodą oksfordzką rozwija w uczestnikach kulturę dyskutowania, konieczność dostosowania się do reguł, a ograniczony czas na wypowiedź zmusza mówców do dobrego przygotowania i konkretnych wypowiedzi.

Debata oksfordzka uczy kultury dyskusji i rozwija u młodych ludzi umiejętności oratorskie. Z tych powodów Fundacja Court Watch Polska w 2019 roku kontynuuje organizację „Turnieju Debat Oksfordzkich o Tematyce Społeczno-Prawnej” dla licealistów. Projekt po raz drugi objął patronatem honorowym Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – Pan Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski.

Tym razem będzie to wydarzenie dwuetapowe. Na przełomie marca i kwietnia w 4 miastach (Toruń, Kraków, Poznań, Warszawa) odbędą się eliminacje. Wezmą w nich udział 32 szkoły z całej Polski. 2 najlepsze drużyny z każdego regionu przejdą do finału, który odbędzie się 8 czerwca 2019 roku w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Zarówno pierwszy i drugi etap oparte będą na debatach w grupach rywalizujących ze sobą zgodnie z wynikami losowania przeprowadzonego na początku Turnieju.

Na etapie eliminacyjnym po przeprowadzeniu 3 debat zostaną wyłonione 4 zespoły. Po kolejnej debacie 2 najlepsze drużyny przejdą do etapu finałowego, który odbędzie się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

W etapie finałowym po przeprowadzeniu 2 debat z każdej z 2 grup do półfinału awansują 2 zespoły. Do ścisłego finału, oprócz 2 zwycięskich w półfinałach zespołów, zakwalifikują się również 2 drużyny walczące o trzecie miejsce. Ma to zachęcić uczestników do walki do samego końca, ale i docenić starania tych, którym przyszło walczyć z wymagającymi rywalami.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Regulamin Turnieju dostępny jest tutaj.

Lista uczestników II Turnieju Debat o Tematyce Społeczno-Prawnej

  Eliminacje w Sądzie Okręgowym w Toruniu (16.03):

 1. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
 2. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
 3. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu
 4. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu (2 drużyna)
 5. VII Liceum Ogólnokształcące im. Wandy Szuman w Toruniu
 6. I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie
 7. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (2 drużyna)
 8. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku (2 drużyna)
  Eliminacje w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu (23.03):

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Ostrzeszowie
 2. II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Koninie
 3. Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu
 4. VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie
 5. Liceum Ogólnokształcące im Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej
 6. II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu
 7. Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole
 8. Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie
  Eliminacje w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (30.03):

 1. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w im. Marii Dąbrowskiej w Zespole Szkół Nr 3 w Płocku
 2. VI Liceum Ogólnokształcące im. T. Reytana w Warszawie
 3. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jam Saheba Digvijay Sinhji z Oddziałami Międzynarodowymi w Warszawie w Warszawie (IB Raszyńska)
 4. CLXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie (LO Smocza)
 5. II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie
 6. II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie (2 drużyna)
 7. VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie
 8. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie

Do udziału w warszawskich eliminacjach zgłosiło się 6 drużyn z regionu. Natomiast w Poznaniu i Krakowie otrzymaliśmy ponad 8 zgłoszeń. Decyzją organizatora do Turnieju zostały zaproszone: 1 szkoła z regionu właściwego dla eliminacji w Poznaniu oraz Krakowie.

  Eliminacje w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie (12.04):

 1. III Liceum Ogólnokształcące im Jana Kochanowskiego w Krakowie
 2. IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu
 3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach
 4. II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach
 5. VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie
 6. XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie
 7. V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
 8. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu
  Szkoły, które awansowały do finału w Naczelnym Sądzie Administracyjnym:

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
 2. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
 3. II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie
 4. V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
 5. XLIV Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie
 6. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie
 7. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Zespole Szkół nr 3 w Płocku
 8. CLXI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie (LO Smocza)

Tezy turnieju:

  Eliminacje w Sądzie Okręgowym w Toruniu, 16 marca 2019:

 1. Pojazdy autonomiczne nie powinny poruszać się po drogach publicznych.
 2. Podwyższenie opłat sądowych jest najlepszym sposobem na zapobieganie procederowi wnoszenia powództw oczywiście niezasadnych lub błahych.
 3. Patentowanie wynalazków hamuje rozwój cywilizacyjny.
 4. Udział ławników, jako czynnika społecznego w procesie karnym, powinien być wzmocniony.
  Eliminacje w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, 23 marca 2019:

 1. Udział czynnika społecznego w wymierzaniu sprawiedliwości, o którym mówi art. 182 Konstytucji, jest w Polsce niewystarczający.
 2. Publiczny Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym przynosi więcej szkód niż korzyści.
 3. Do Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń należy wprowadzić karę zakazu korzystania z mediów społecznościowych.
 4. Interes wymiaru sprawiedliwości jest równie ważny jak interes jednostki.
  Eliminacje w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, 30 marca 2019:

 1. Inwestowanie w odnawialne źródła energii jest lepszym pomysłem niż inwestowanie w energię atomową.
 2. Nie powinno się podnosić wieku emerytalnego dla osób, które weszły już na rynek pracy.
 3. Szwajcarski system demokracji bezpośredniej nie sprawdzi się w polskich warunkach.
 4. Do rozstrzygania drobnych spraw cywilnych oraz spraw o wykroczenia w Polsce powinni zostać powołani sędziowie pokoju wybierani w wyborach powszechnych.
  Eliminacje w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, 12 kwietnia 2019:

 1. Prawo autorskie prowadzi do wykluczenia społecznego.
 2. Podczas wszystkich rozpraw sądowych i posiedzeń powinien być utrwalany dźwięk.
 3. Umowa o pracę powinna być jedyną dopuszczalną formą współpracy podmiotów gospodarczych z osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
 4. Instytucje przedawnienia karalności i przedawnienia wykonania kary nie powinny obowiązywać w prawie karnym.
  Finał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie, 8 czerwca 2019:

 1. Centralne urzędy państwowe powinny być ulokowane w różnych regionach.
 2. Edukacja prawna powinna być obowiązkowym przedmiotem w liceum.
 3. Z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej nieuchronność kary jest istotniejsza niż jej dolegliwość.
 4. Kwota wolna od podatku powinna być taka sama dla wszystkich.Debata o I miejsce:
Prawo rażąco niesprawiedliwe nie jest prawem.

Patronat honorowy:

Turniej objął honorowym patronatem Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski

Partner merytoryczny:

Partnerzy regionalni:

Główni Mecenasi:

Allen & Overy to międzynarodowa kancelaria prawnicza działająca w 44 biurach zlokalizowanych w 31 krajach na całym świecie, w tym w Polsce.

Warszawskie biuro Allen & Overy zostało założone w 1991 r,. jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce.

OKNOPLAST IP MANAGEMENT SP. Z O.O. to wyspecjalizowany podmiot, który świadczy kompleksowe usługi strategicznego zarządzania i ochrony własności intelektualnej oraz budowania wizerunku i wiarygodności marek, m.in. dla Grupy OKNOPLAST; skupia grono specjalistów i wieloletnich praktyków w tym zakresie, współpracuje także z najlepszymi zewnętrznymi ekspertami.

Mecenasi:

Kancelaria Radcy Prawnego A. Sobczyk i Współpracownicy prowadzi wszechstronną obsługę prawną podmiotów gospodarczych, specjalizując się w prawie pracy. Sytuuje się wśród zdecydowanych liderów w skali całej Polski, zarówno pod względem zakresu i jakości oferowanych usług, jak też ich uznanej pozycji zawodowej sukcesywnie budowanej na rynku od 2000 roku.

Kancelaria GFKK zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz klientów korporacyjnych wywodzących się z sektora prywatnego oraz publicznego. Główne obszary specjalizacji stanowią doradztwo w projektach infrastrukturalnych, sprawy z zakresu nieruchomości i prawa budowlanego, sprawy korporacyjne, w tym fuzje i przejęcia, a także prawo zamówień publicznych oraz spory sądowe i arbitrażowe.

Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy zajmuje się prowadzeniem spraw klientów indywidualnych oraz korporacyjnych, m.in. w procesach karno-gospodarczych oraz karno-skarbowych. Współpraca m.in. z biegłymi rewidentami, uniwersyteckimi wykładowcami, a także renomowanymi zagranicznymi kancelariami prawnymi, pozwala kancelarii na prowadzenie nawet najbardziej złożonych spraw.

Patron medialny:

Partnerzy turnieju:

Comments are closed