Publikacje

Pobierz publikacje Fundacji Court Watch Polska:

Aktualna praktyka stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce. Raport z badań empirycznych,
Opracowanie raportu: BartoszPilitowski, współpraca: Zofia Branicka, Dominik Zając, Jakub Michalski, Jolanta Kajfasz, Bogna Kociołowicz-Wiśniewska
Toruń 2019
Praktyka stosowania przygotowanej likwidacji (pre-pack), układu częściowego i układu w upadłości w latach 2016-2018,
Bartosz Pilitowski, Karol Tatara, Magdalena Pyzik-Waląg, Marcin Kubiczek
Toruń 2019
Obywatelski Monitoring Sądów 2019,
Bartosz Pilitowski i Bogna Kociołowicz-Wiśniewska, Toruń 2019
Ocena polskiego sądownictwa w świetle badań vol. 2
Bilans efektów reform wymiaru sprawiedliwości w latach 2017-2019,
Bogna Kociołowicz Wiśniewska, Bartosz Pilitowski, Toruń 2019
Skąd się biorą sędziowie? vol. 2 (rok 2018)
Raport z badania procesu selekcji kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie przez Krajową Radę Sądownictwa,

Bartosz Pilitowski, Bogna Kociołowicz Wiśniewska, Toruń 2019
Nowe instytucje prawa upadłościowego w dwóch pierwszych latach obowiązywania,
Paweł Janda, Marcin Kubiczek, Bartosz Pilitowski, Magdalena Pyzik-Waląg, Karol Tatara
Toruń 2018
Obywatelski Monitoring Sądów 2017/2018,
red. Bartosz Pilitowski i Stanisław Burdziej, Toruń 2018
Skąd się biorą sędziowie? vol. 1 (lata 2014-2017)
Raport z badania procesu selekcji kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie przez Krajową Radę Sądownictwa,
Bartosz Pilitowski, Martyna Hoffman, Bogna Kociołowicz Wiśniewska, Toruń 2017
Obywatelski Monitoring Sądów 2016/2017,
red. Bartosz Pilitowski i Stanisław Burdziej, Toruń 2017

Przeczytaj sprostowanie

W odpowiedzi na pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie SSA Macieja Żelazowskiego z dn. 16 listopada 2017 roku, niniejszym prostujemy informację dotyczącą budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim. Na s. 80 raportu mylnie podaliśmy, iż budynek Sądu przy ul. Chopina 52 nie posiada wejścia dla osób niepełnosprawnych. Obserwacja dokonana przez naszego wolontariusza w dn. 1 grudnia 2017 potwierdza, że wejście do tego budynku jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Przepraszamy za tę nieścisłość i dziękujemy za uważną lekturę raportu.

Ocena polskiego sądownictwa w świetle badań,
Bogna Kociołowicz-Wiśniewska, Bartosz Pilitowski, współpraca dr Stanisław Burdziej, Toruń 2017
Pre-pack – instytucja przygotowanej likwidacji w pierwszym roku obowiązywania w Polsce,
Martyna Hoffman, Anna Hrycaj, Marcin Kubiczek, Bartosz Pilitowski, Karol Tatara, Toruń 2017
Obywatelski Monitoring Sądów 2015/2016,
red. Bartosz Pilitowski i Stanisław Burdziej, Toruń 2016
Monitoring rozpraw sądowychz udziałem biegłych w ramach Obywatelskiego Monitoringu Sądów,
oprac. Bartosz Pilitowski,
red. merytoryczna Paweł Rybicki,
Warszawa, Fundacja EFIC 2016
Obywatelski Monitoring Sądów 2014/2015,
red. Bartosz Pilitowski i Filip A. Gołębiewski, Toruń 2015
Współpraca organizacji społecznej z wymiarem sprawiedliwości – poradnik,
red. Cezary Kulesza, Dariusz Kużelewski, Bartosz Pilitowski, wyd. Temida 2, Białystok 2015
Obywatelski Monitoring Sądów 2013/2014,
red. Bartosz Pilitowski i Stanisław Burdziej, Toruń 2014
Obywatelski monitoring sądów w latach 2012-2013 – Najważniejsze wnioski
Obywatelski Monitoring Sądów 2012/2013,
red. Bartosz Pilitowski i Stanisław Burdziej, Toruń 2013
Court Monitoring Methodology,
red. Bartosz Pilitowski i Stanisław Burdziej, Toruń 2013
Obywatelski Monitoring Sądów Rejonowych i Okręgowych 2011/2012,
red. Bartosz Pilitowski i Stanisław Burdziej, Toruń 2012
Obywatelski Monitoring Sądów Rejonowych 2010/2011,
red. Bartosz Pilitowski i Stanisław Burdziej, Toruń 2011

.sprostowanie {display: none;}
jQuery(document).ready(function($){
$(‚.sprostowanie_link’).click(function(e) {
e.preventDefault();
$(‚.sprostowanie’).fadeIn();
});
});

Comments are closed