Aktualna praktyka stosowania tymczasowego aresztowania

<
>

Aktualna praktyka stosowania tymczasowego aresztowania

nowość

Raport podsumowujący wyniki badań praktyki stosowania tymczasowego aresztowania w latach 2016-2019

Cena: 0,00 zł

Opis
Dane szczegółowe

Raport w krótkiej i atrakcyjnej graficznie formie podsumowuje pierwsze badanie praktyki stosowania tymczasowego aresztowania na reprezentatywnej próbie spraw karnych. Sięgnęliśmy do akt sądowych przeszło 310 spraw wszczętych w latach 2016-2018. Z badania wynika, że niektóre nieprawidłowości w stosowaniu tymczasowego aresztowania wskazywane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu są w Polsce powszechnie powielane. Stanowią dowód na to, że mamy do czynienia z problemem o charakterze systemowym. Fundacja w Raporcie prezentuje 10 rekomendacji, które mogą ograniczyć społeczne i ekonomiczne koszty stosowania tymczasowego aresztowania, bez uszczerbku dla prawidłowości postępowań karnych.
Opracowanie raportu: Bartosz Pilitowski
Współpraca: Zofia Branicka, Dominik Zając, Jakub Michalski, Jolanta Kajfasz oraz Bogna Kociołowicz-Wiśniewska

Format A4
36 stron

Comments are closed