Poszukujemy do współpracy

Fundacja Court Watch Polska jest jedną z najbardziej wpływowych i rozpoznawalnych organizacji strażniczych i think-tanków w Polsce. Jej misją jest uczynienie polskiego wymiaru sprawiedliwości transparentnym, efektywnym i przystępnym dla obywateli. Od 2010 r. badania prowadzone przez Fundację dostarczają cennej i szeroko dyskutowanej wiedzy na temat funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Fundacja szkoli organizacje obywatelskie w innych krajach w zakresie monitoringu sądów, crowdsourcingu oraz badań społeczno-prawnych.

Fundacja poszukuje osób zainteresowanych stażem w jednym z dwóch programów:

Program Badań i Analiz

Polega na prowadzeniu badań porównawczych systemów prawnych i opracowywaniu rekomendacji przeznaczonych dla decydentów. Fundacja zapewnia opiekę mentora oraz pracowników Fundacji, pomaga w znalezieniu zakwaterowania w Toruniu, w którym siedzibę ma Fundacja. Oczekiwany czas pracy stażystów wynosi od 20 do 40 godzin tygodniowo przez okres minimum 1 miesiąca, optymalnie od 3 do 6 miesięcy. Oferta skierowana jest do osób posługujących się biegle językiem angielskim. Mile widziane osoby ze znajomością także innych języków, również bez znajomości języka polskiego.

Program „Obywatelski Monitoring Sądów”

Jest jedną z najważniejszych inicjatyw strażniczych w Polsce i prawdopodobnie największym badaniem dotyczącym sali sądowej jakie kiedykolwiek przeprowadzono. Od 2010 roku współpracownicy Fundacji dokonali ponad 35 tysięcy obserwacji rozpraw sądowych (uczestnicząc jako publiczność w sprawach różnego typu – karnych, cywilnych i innych) oraz prawie 4 tysiące obserwacji budynków sądów. Udział w szkoleniach i badaniu w charakterze obserwatora pozwala na zdobycie wiedzy o działaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz umiejętności ewaluacji przebiegu posiedzeń sądowych.

Wszelkich informacji nt. staży w Fundacji udziela koordynator wolontariatu – Izabela Manuszewska (e-mail: i.manuszewska[at]courtwatch.pl). Na ten sam adres można przesyłać wraz z listem motywacyjnym i CV zgłoszenia do odbycia stażu w ramach jednego z powyższych programów.

Comments are closed