Regulamin Obserwatora

Regulamin Obserwatora Fundacji Court Watch Polska zawiera zasady uczestnictwa w programach Fundacji Court Watch Polska (dalej Fundacji lub FCWP).

 1. Obserwatorem FCWP może być każda osoba dorosła, która akceptuje i przestrzega niniejszego Regulaminu i która zarejestrowała się na stronie internetowej Fundacji.
 2. Bycie Obserwatorem polega na przekazywaniu FCWP wyników obserwacji prowadzonych samodzielnie w sądach przy pomocy opracowanych przez Fundację formularzy.
 3. Bycie Obserwatorem jest dobrowolne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie.
 4. Obserwowanie rozpraw w sądach nie oznacza wykonywania pracy na rzecz Fundacji lecz osobistą i dobrowolną aktywność obywatelską, którą Fundacja promuje, wspiera i która może (ale nie musi) być prowadzona we współpracy z Fundacją.
 5. Przekazując wyniki obserwacji on-line lub przesyłając wypełnione formularze papierowe Obserwator zgadza się jednocześnie na wykorzystanie tych informacji przez FCWP zgodnie z jej statutem.
 6. Obserwator jest zobowiązany przekazywać za pomocą formularzy tylko informacje prawdziwe i uzyskane w toku obserwacji przeprowadzonych osobiście.
 7. Obserwator FCWP jest zobowiązany zachowywać się godnie, etycznie i w żaden sposób nie może dawać powodów do jakiejkolwiek negatywnej oceny jego osoby lub Fundacji.
 8. Fundacja nie odpowiada za zachowanie i czynności obserwatorów, w szczególności za zachowania, które stanowią złamanie niniejszego Regulaminu.
 9. Obserwator nie może przekazywać FCWP obserwacji rozpraw, których stroną jest on sam lub ktoś z jego osób bliskich.
 10. Obserwator działa na rzecz FCWP, ale nie w jej imieniu.
 11. Obserwator ma prawo do udziału w szkoleniach, korzystania z profilu na stronie internetowej FCWP oraz przekazywania za jego pomocą swoich obserwacji on-line.
 12. Obserwator przekazując swoje obserwacje Fundacji zgadza się na przechowywanie i przetwarzanie przez Fundację danych osobowych do celów kontaktu i koordynacji.
 13. Obserwator ma w każdej chwili możliwość wglądu do swoich danych, ich edycji oraz  usunięcia.
 14. Na prośbę Obserwatora prowadzącego systematycznie obserwacje Fundacja może podpisać z obserwatorem umowę wolontariatu. Decyzję o podpisaniu umowy podejmuje Prezes Zarządu Fundacji.
 15. Na prośbę Obserwatora Fundacja może wydać zaświadczenie o dotychczasowej działalności Obserwatora na rzecz Fundacji.

Comments are closed