Zapisy na szkolenia

Kraków, 6 grudnia 2019

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a.

Szkolenie zaplanowano na godzinę:

  • 14:00-17:00 (brak miejsc)

Zapisz się!

Szkolenie odbywa się w ramach realizacji projektu pn. „Otwartepaństwo.pl”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem projektu „Otwartepaństwo.pl” jest zwiększenie efektywności monitorowania prawa na szczeblu krajowym poprzez stworzenie narzędzia online agregującego dane publiczne udostępnianie online przez instytucje publiczne, prowadzenie monitoringu oraz przeszkolenie kadry beneficjentów. Dofinansowanie projektu z UE: 659 750,00 zł.

Współorganizatorem szkolenia jest: Koło Naukowe Administratywistów TBSP UJ

Kraków, 6 grudnia 2019

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2.

Szkolenie zaplanowano na godzinę:

  • 17:00-20:00 (5 wolnych miejsc)

Zapisz się!

Szkolenie odbywa się w ramach realizacji projektu pn. „Otwartepaństwo.pl”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem projektu „Otwartepaństwo.pl” jest zwiększenie efektywności monitorowania prawa na szczeblu krajowym poprzez stworzenie narzędzia online agregującego dane publiczne udostępnianie online przez instytucje publiczne, prowadzenie monitoringu oraz przeszkolenie kadry beneficjentów. Dofinansowanie projektu z UE: 659 750,00 zł.

Współorganizatorem szkolenia jest: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wrocław, 10 grudnia 2019

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 7/10, budynek D.

Szkolenie zaplanowano na godzinę:

  • 17:00-20:30 (brak miejsc)

Zobacz szkolenie

Szkolenie odbywa się w ramach realizacji projektu pn. „Otwartepaństwo.pl”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem projektu „Otwartepaństwo.pl” jest zwiększenie efektywności monitorowania prawa na szczeblu krajowym poprzez stworzenie narzędzia online agregującego dane publiczne udostępnianie online przez instytucje publiczne, prowadzenie monitoringu oraz przeszkolenie kadry beneficjentów. Dofinansowanie projektu z UE: 659 750,00 zł.

Wrocław, 10 grudnia 2019

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 7/10, budynek D.

Szkolenie zaplanowano na godzinę:

  • 17:00-20:30 (brak miejsc)

Zobacz szkolenie

Szkolenie odbywa się w ramach realizacji projektu pn. „Otwartepaństwo.pl”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem projektu „Otwartepaństwo.pl” jest zwiększenie efektywności monitorowania prawa na szczeblu krajowym poprzez stworzenie narzędzia online agregującego dane publiczne udostępnianie online przez instytucje publiczne, prowadzenie monitoringu oraz przeszkolenie kadry beneficjentów. Dofinansowanie projektu z UE: 659 750,00 zł.

Warszawa, 11 grudnia 2019

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3.

Szkolenie zaplanowano na godzinę:

  • 16:30-18:00 (25 wolnych miejsc)

Zapisz się!

Szkolenie odbywa się w ramach realizacji projektu szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Monitoring prawa do sądu w latach 2019-2020”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE: 664 931,25 zł.

Współorganizatorem szkolenia jest: Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW

Łódź, 12 grudnia 2019

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 8/12.

Szkolenie zaplanowano na godzinę:

  • 16:00-17:30 (23 wolnych miejsc)

Zapisz się!

Szkolenie odbywa się w ramach realizacji projektu szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Monitoring prawa do sądu w latach 2019-2020”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE: 664 931,25 zł.

Białystok, 13 grudnia 2019

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Mickiewicza 1.

Szkolenie zaplanowano na godzinę:

  • 13:45-16:45 (7 wolnych miejsc)

Zapisz się!

Szkolenie odbywa się w ramach realizacji projektu pn. „Otwartepaństwo.pl”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem projektu „Otwartepaństwo.pl” jest zwiększenie efektywności monitorowania prawa na szczeblu krajowym poprzez stworzenie narzędzia online agregującego dane publiczne udostępnianie online przez instytucje publiczne, prowadzenie monitoringu oraz przeszkolenie kadry beneficjentów. Dofinansowanie projektu z UE: 659 750,00 zł.

Współorganizatorem szkolenia jest: Koło Nauk Cywilistycznych

Comments are closed