Zapisy na szkolenia

Warszawa, 13 maja 2019

Zapraszamy na szkolenia, które odbędą się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3.

Szkolenia zaplanowano na godziny:

  • 12:30-15:30 (25 wolnych miejsc)
  • 15:45-19:00 (24 wolnych miejsc)

Zapisz się!

Szkolenie odbywa się w ramach realizacji projektu pn. „Otwartepaństwo.pl”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem projektu „Otwartepaństwo.pl” jest zwiększenie efektywności monitorowania prawa na szczeblu krajowym poprzez stworzenie narzędzia online agregującego dane publiczne udostępnianie online przez instytucje publiczne, prowadzenie monitoringu oraz przeszkolenie kadry beneficjentów. Dofinansowanie projektu z UE: 659 750,00 zł.

Współorganizatorem szkolenia jest: Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW

Wrocław, 20 maja 2019

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31.

Szkolenie zaplanowano na godzinę:

  • 08:00-11:30

Zapisz się!

Szkolenie odbywa się w ramach realizacji projektu pn. „Otwartepaństwo.pl”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem projektu „Otwartepaństwo.pl” jest zwiększenie efektywności monitorowania prawa na szczeblu krajowym poprzez stworzenie narzędzia online agregującego dane publiczne udostępnianie online przez instytucje publiczne, prowadzenie monitoringu oraz przeszkolenie kadry beneficjentów. Dofinansowanie projektu z UE: 659 750,00 zł.

Współorganizatorem szkolenia jest: Koło Naukowe Prawa WSB we Wrocławiu

Toruń, 23 maja 2019

Zapraszamy na szkolenia, które odbędą się na Wydziale Prawa i Administracji UMK, ul. Władysława Bojarskiego 3.

Szkolenia zaplanowano na godziny:

  • 13:00-16:15 (30 wolnych miejsc)
  • 16:30-19:30 (29 wolnych miejsc)

Zapisz się!

Szkolenie odbywa się w ramach realizacji projektu pn. „Otwartepaństwo.pl”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem projektu „Otwartepaństwo.pl” jest zwiększenie efektywności monitorowania prawa na szczeblu krajowym poprzez stworzenie narzędzia online agregującego dane publiczne udostępnianie online przez instytucje publiczne, prowadzenie monitoringu oraz przeszkolenie kadry beneficjentów. Dofinansowanie projektu z UE: 659 750,00 zł.

Współorganizatorem szkolenia jest: Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego

Comments are closed