Zapytania ofertowe

Fundacja Media 3.0 oraz Fundacja Court Watch Polska (realizatorzy projektu „Otwartepaństwo.pl”) zapraszają do złożenia wyceny usługi zapewnienia poczęstunku oraz sal szkoleniowych dla uczestników seminariów w ramach projektu „Otwartepaństwo.pl” (POWR.02.16.00-00-0058/17).

1. Przedmiot rozeznania rynku:

Zapewnienie poczęstunku oraz sal konferencyjnych dla uczestników seminariów w ramach projektu „Otwartepaństwo.pl”.

  • Liczba seminariów: 20.
  • Czas trwania jednego seminarium: 4h.
  • Pojemność sal: śr. 30 osób (łącznie minimum 600 osób).
  • Okres realizacji: od 1 lutego 2019 roku do 31 maja 2019 roku (Dokładne terminy organizacji seminariów będą uzgadniane ze na bieżąco z Zamawiającym).
  • Miejsce realizacji: miasta pow. 100 tys. mieszkańców na terenie całego kraju, w tym stolice co najmniej 10 województw.

2. Minimalne warunki realizacji usługi:

Poczęstunek – gorąca kawa i gorąca herbata, woda mineralna (gazowana i niegazowana), ciastka lub owoce w ilości wystarczającej dla uczestników danego seminarium.

Sale szkoleniowe – minimalna pojemność sali to 20 osób; sala powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są szkolenia; sale muszą znajdować się w budynkach dostosowanych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami i być wyposażone w projektor multimedialny.


Prosimy o składanie wyceny (koszt brutto) przedmiotowej usługi do 20.01.2019 roku mailem na adres: info@courtwatch.pl lub w biurze Zamawiającego tj. Fundacji Court Watch Polska w Toruniu przy ul. Moniuszki 5/8 (biuro pracuje w godz. 9:00-15:00).
Ewentualnych informacji i wyjaśnień w sprawie zapytania udziela p. Angelina Dudkiewicz – pytania należy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres: a.dudkiewicz@courtwatch.pl lub telefonicznie 533 205 014.

Projekt Otwartepaństwo.pl” jest realizowany w ramach działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Comments are closed