Poszukujemy do współpracy

 

Szukamy osoby na stanowisko Fundraisera

Fundacja Court Watch Polska jest organizacją prowadzącą działania na rzecz poprawy jakości sądownictwa i dba o obecność bezstronnych obserwatorów na procesach sądowych. Wolontariusze Fundacji biorą co roku udział w kilku tysiącach spraw rocznie. Fundacja prowadzi także program edukacji prawnej dla młodzieży oraz badania i analizy, których wyniki publikowane są zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zdaniem Fundacji społeczna kontrola bez zaangażowania polityki zmienia polski system sprawiedliwości na lepsze.

Zadania i obowiązki:
 • pozyskiwanie darowizn pieniężnych i rzeczowych od osób indywidualnych i firm
 • utrzymywanie dobrych relacji z Darczyńcami: podziękowania za wpłaty, informowanie o tym, jak wykorzystywane są przekazywane przez nich środki, informowanie o bieżących działaniach i planach Fundacji
 • pomoc w organizacji wydarzeń fundraisingowych i zbiórek publicznych
 • współpraca z działem komunikacji zewnętrznej przy tworzeniu maili i materiałów promocyjnych na temat Fundacji
Kogo szukamy?
 • osoby pozytywnie nastawionej do świata, która widzi „szklankę do połowy pełną”
 • osoby otwartej i komunikatywnej, która lubi ludzi i potrafi z nimi rozmawiać
 • osoby cierpliwej i wytrwałej, która konsekwentnie dąży do celu, mimo przeciwności
 • osoby dobrze zorganizowanej i systematycznej
 • osoby, która potrafi negocjować i znajdować rozwiązania korzystne dla obydwu stron
 • osoby, którą cechuje kultura osobista i wysokie poczucie moralności, kierującej się uczciwością i postępującej w zgodzie zasadami etycznymi
Umiejętności:
 • sprawne posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie
 • formułowanie skutecznych komunikatów
 • obsługa komputera (Office, Excel), sprawne poruszanie się w mediach społecznościowych
Oferujemy
 • pracę w zespole z poczuciem misji
 • pracę w przyjaznej atmosferze
 • umowę o pracę
 • gwarantowane wynagrodzenie w wys. 3 tys. zł na rękę za cały etat
 • premie w zależności od efektów pracy

Osoba zatrudniona na tym stanowisku może pracować w biurze Fundacji w Warszawie lub w Toruniu.

Listy motywacyjne wraz z CV na stanowisko Fundraisera prosimy wysyłać na adres: d.hofman@courtwatch.pl

Czekamy do 10 listopada 2019. Dziękujemy!


Fundacja poszukuje osób zainteresowanych stażem w jednym z dwóch programów:

Program Badań i Analiz

Polega na prowadzeniu badań porównawczych systemów prawnych i opracowywaniu rekomendacji przeznaczonych dla decydentów. Fundacja zapewnia opiekę mentora oraz pracowników Fundacji, pomaga w znalezieniu zakwaterowania w Toruniu, w którym siedzibę ma Fundacja. Oczekiwany czas pracy stażystów wynosi od 20 do 40 godzin tygodniowo przez okres minimum 1 miesiąca, optymalnie od 3 do 6 miesięcy. Oferta skierowana jest do osób posługujących się biegle językiem angielskim. Mile widziane osoby ze znajomością także innych języków, również bez znajomości języka polskiego.

Program „Obywatelski Monitoring Sądów”

Jest jedną z najważniejszych inicjatyw strażniczych w Polsce i prawdopodobnie największym badaniem dotyczącym sali sądowej jakie kiedykolwiek przeprowadzono. Od 2010 roku współpracownicy Fundacji dokonali ponad 35 tysięcy obserwacji rozpraw sądowych (uczestnicząc jako publiczność w sprawach różnego typu – karnych, cywilnych i innych) oraz prawie 4 tysiące obserwacji budynków sądów. Udział w szkoleniach i badaniu w charakterze obserwatora pozwala na zdobycie wiedzy o działaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz umiejętności ewaluacji przebiegu posiedzeń sądowych.

Wszelkich informacji nt. staży w Fundacji udziela koordynator wolontariatu – Izabela Manuszewska (e-mail: i.manuszewska[at]courtwatch.pl). Na ten sam adres można przesyłać wraz z listem motywacyjnym i CV zgłoszenia do odbycia stażu w ramach jednego z powyższych programów.

Comments are closed